برای دریافت مشاوره نظام وظیفه و سربازی بر روی دکمه مشاوره کلید کنید.

شرکت‌های دانش‌ بنیان

کارمندان کلیدی شرکت‌های دانش‌بنیان از سربازی معاف می‌شوند!

به گزارش خبرگزاری فارس، استفاده شرکت‌های دانش بنیان از تسهیلات معافیت سربازی است. با مساعدت این نهادها و پیگیری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دو امکان «امریه» و «پروژه» جایگزین خدمت، از جمله راهکارهای هستند که امکان استفاده شرکت‌های دانش بنیان را از این خدمت فراهم می‌سازد. در سال 1397 تسهیلاتی در موضوع سربازی […]