برای دریافت مشاوره نظام وظیفه و سربازی بر روی دکمه مشاوره کلید کنید.

اخذ پروژه کسری خدمت

پروژه کسری خدمت چیست؟ قوانین و راهنمای گرفتن پروژه کسر خدمت

امروزه یکی از مهمترین موضوعات زندگی هر جوان ایرانی دوره سربازی و چگونگی گذراندن آن است. دوره سربازی علیرغم برخی شیرینی ها و تجربیاتی که در دل خود دارد، دارای سختی های فراوانی می باشد. به همین دلیل بسیاری از افراد در پی آن هستند که تا به روش های مختلف مدت آن را کاهش […]
3 دیدگاه