برای دریافت مشاوره نظام وظیفه و سربازی بر روی دکمه مشاوره کلید کنید.

استخدام پیمانی در یک مجموعه نظامی

تهران، استان تهران، ایران
توافقی منقضی شده ( 5 ماه قبل )
این آگهی منقضی شده است.

جزئیات شغل

ذکر موارد زیر در رزومه ارسالی ضروری می باشد:

  • رشته تحصیلی
  • گرایش تحصیلی
  • دانشگاه محل تحصیل
  • نام پدر
  • کدملی
  • شماره تماس
  • معدل

“مجموعه اپا با ارتباطاتی که با مجموعه های ارائه دهنده کسر خدمت دارد تنها رزومه های درخواستی را مطابق با نیازمندی های اعلام شده در اختیار سازمان ها متقاضی قرار خواهد داد و انتخاب افراد نهایی متناسب با شاخص های مجموعه های ارائه دهنده پروژه و توسط آنها انجام خواهد شد. بر این اساس تاکید می شود مجموعه اپا هیچ تعهدی بابت ارائه پروژه کسری خدمت توسط سازمانها به افرادی که درخواست خود را ارسال نمایند نخواهد داشت.”

 

استان تهران, تهران

مکان

این آگهی منقضی شده است.