برای دریافت مشاوره نظام وظیفه و سربازی بر روی دکمه مشاوره کلید کنید.

استخدام پرستار در وزارت دفاع

تهران
توافقی منقضی شده ( 4 ماه قبل )
این آگهی منقضی شده است.

جزئیات شغل

ذکر این موارد در رزومه الزامی است

  • نام و نام خانوادگی
  • شماره ملی
  • نام پدر
  • رشته و گرایش تحصیلی
  • دانشگاه محل تحصیل
  • معدل

“مجموعه اپا با ارتباطاتی که با مجموعه های ارائه دهنده کسر خدمت دارد تنها رزومه های درخواستی را مطابق با نیازمندی های اعلام شده در اختیار سازمان ها متقاضی قرار خواهد داد و انتخاب افراد نهایی متناسب با شاخص های مجموعه های ارائه دهنده پروژه و توسط آنها انجام خواهد شد. بر این اساس تاکید می شود مجموعه اپا هیچ تعهدی بابت ارائه پروژه کسری خدمت توسط سازمانها به افرادی که درخواست خود را ارسال نمایند نخواهد داشت.”

 

 

استان تهران, تهران

مکان

این آگهی منقضی شده است.