برای دریافت مشاوره نظام وظیفه و سربازی بر روی دکمه مشاوره کلید کنید.

سازمان انرژی اتمی ایران

اطلاعات شرکت

پژهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ایران وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران است که اساسنامه آن در تاریخ 1384/4/20 توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به منظور اجرا به سازمان انرژی اتمی ایران ابلاغ و در تاریخ 1385/10/13 بر اساس مجوز شماره 22/5658/14156 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس گردید.  از بدو تاسیس در سال 1385 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌‌ای به انجام و پیشبرد تحقیق، توسعه و کابرد علوم و فنون هسته‌ای در کشور متعهد بوده است.